top of page

大樓住宅   65

嶼沺
午後日常

大樓住宅   30

00EC6F9C-DE11-4F69-8034-04C57C156BA1.png

透天店面    30

大樓住宅   30坪

渡假

預售屋   大樓住宅   35坪

對話

住宅大樓   新成屋   30坪

漾

住宅大樓   新成屋   40坪

漫居

住宅大樓   新成屋   30坪

靚

住宅大樓   毛胚屋   70坪

協奏

大樓住宅   35坪

微醺

平房別墅   70坪

沐暮

舊屋翻新   透天住宅   40坪

蘊時光

住宅大樓   新成屋   30坪

曙光青
煦熙

建地自建   透天住宅   40坪

bottom of page