top of page

大樓住宅   65

嶼沺

大樓住宅   65

DA91AA8F-709F-4BF3-A605-209A4AEA5E09.png

獨棟別墅   80

80250B8C-F926-4873-BFB2-06B760F6E072.png
午後日常

大樓住宅   30

00EC6F9C-DE11-4F69-8034-04C57C156BA1.png

透天店面    30

大樓住宅   30坪

渡假

預售屋   大樓住宅   35坪

對話

住宅大樓   新成屋   30坪

漾

大樓住宅   35坪

微醺

住宅大樓   新成屋   40坪

漫居

住宅大樓   新成屋   30坪

靚

住宅大樓   毛胚屋   70坪

協奏

平房別墅   70坪

沐暮

舊屋翻新   透天住宅   40坪

蘊時光

住宅大樓   新成屋   30坪

曙光青
煦熙

建地自建   透天住宅   40坪

E7B33268-67F7-45CB-B8AB-94C759CEFABD.png

住宅大樓   新成屋   30坪

bottom of page